Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to urząd państwowy. Powstanie, działalność i zadania tej instytucji przez kolejne etapy naszej historii przedstawił politolog, historyk i publicysta – prof. dr hab. Piotr Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego.