„Dokument, kwadrat, termin… o łacińskich zapożyczeniach w języku polskim” to temat,  z którym zapoznał słuchaczy Damian Domański – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak wiele latynizmów istnieje w języku polskim i mają one swój początek już w średniowieczu. Największą grupę stanowią bezpośrednie  zapożyczenia dotyczące obrzędów liturgicznych, a pojawiły się one w momencie przyjęcia chrztu przez Polskę. Są też pośrednie, które dotarły z Czech jak i z krajów germańskich. Oprócz pojedynczych słów znane są też zwroty, wyrażenia bądź powiedzenia. Najbardziej popularne to: pro forma, pro publico bono, status quo, tabula rasa.