IMG_0695Losy polskich dworów kresowych i ich mieszkańców były tematem drugiego spotkania z dr Maciejem Rydlem. Niewiele z tych rezydencji przetrwało do dnia dzisiejszego. Znaczna większość została zniszczona w czasie wojny i zdewastowana w okresie komuny. Tylko nieliczne dwory trafiły do dawnych właścicieli bądź zostały wykupione przez zamożnych ludzi, którzy je odrestaurowali. Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Macieja Rydla mogliśmy zobaczyć, jak mieszkali nasi przodkowie na Kresach.

Słuchacze uniwersytetu zachęceni przez uczennice z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie wzięli udział w Maratonie Pisania Listów zorganizowanym przez Amnesty International z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.