Tematem kolejnego spotkania z dr Maciejem Rydlem były dwory bezpośrednio związane z życiem pisarzy polskich. Poznaliśmy miejsca, w których żyli i tworzyli m.in; Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Maria Konopnicka, Maria Dąbrowska i Czesław Miłosz.