Reklamacja, gwarancja, rękojmia czyli „Prawa konsumenckie” to temat spotkania z adwokatem Markiem Artskim z Kancelarii Adwokackiej – Adwokat Krzysztof Artski.