W dniu 09 maja 2012 r. wykład w formie pracy warsztatowej na temat „Problemy okresu dojrzewania” poprowadziła mgr Ewa Makowska.