6 maja w leśniczówce w Bielawkach odbył się V Marsz Nordic Walking Studentów UTW z Pelplina, Gniewu i Morzeszczyna. Głównym organizatorem marszu jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. Celem akcji jest zachęcenie studentów UTW do aktywności sportowej, integracja środowiska studenckiego oraz promocja czynnego spędzania wolnego czasu.