Podczas Nocy Bibliotek słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej i spotkali się z p. dyrektor Dorotą Sakowską i pracownikami biblioteki.