W Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas spotkania rozpoczynającego X edycję Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchacze i seniorzy z naszego miasta spotkali się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i z przedstawicielem Biura Rzecznika Konsumentów w Tczewie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo seniorów. Przedstawiciel Biura Rzecznika Konsumentów omówił temat praw konsumenckich dotyczących reklamacji, gwarancji i rękojmi oraz jak umiejętnie z nich korzystać. Funkcjonariusze natomiast zapoznali seniorów z zagrożeniami na jakie narażeni są ludzie starsi i jak się przed nimi ochronić. Poprawie bezpieczeństwa służą aplikacje „Moja komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Policjanci przekonywali zebranych do korzystania z tych aplikacji, ponieważ zapewniają stały i szybki kontakt z policją, jak i informują o ewentualnych zagrożeniach w naszej okolicy.