„W 80 olejków dookoła świata” wygłosiła Katarzyna Kochańska z Radomia. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z wieloma egzotycznymi zapachami, a także odpowiadającymi im dobroczynnymi działaniami.