Inauguracja IV edycji PUTW wykład inauguracyjny – mgr Jarosław Struczyński – Kasztelan Gniewski, w pięknym stroju przedstawił słuchaczom interesujące informacje dotyczące historii zamku oraz obecnej działalności i oferty edukacyjnej. Po wręczeniu indeksów  słuchacze zapoznali się z organizacją roku akademickiego 2011/2012.