Turystyka w prawie i obyczajach to temat, który w barwny sposób przedstawił dr doc. Henryk Lewandowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Po wykładzie uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Pelplinie przedstawili program artystyczny z okazji Święta Niepodległości. Na zakończenie słuchacze uczestniczyli w zajęciach gimnastycznych.