Wpisując się się w krajową kampanię przeciw rakowi „Wybierz życie” młodzież z I-szego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przygotowała prezentację multimedialną nt. „Czerniak – symptomu choroby”. Opiekunem grupy młodzieży jest Pani Katarzyna Falgowska.

Następnie słuchacze obejrzeli prezentacje multimedialne z cyklu „Interesujące miejsca na świecie” – „Jerozolima – stare miasto” oraz „Kaplica Loretto”.