Uniwersytet Trzeciego wieku w Pelplinie bierze udział w projekcie „Zielona Wiedza” dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Moja planeta bez elektrośmieci”. Organizatorem projektu jest Fundacja „Ziemia i ludzie”. Jadwiga Wasiuk uczestniczyła 22 marca 2013 r. w szkoleniu dla ekoanimatorów, liderów UTW w Gdańsku i dzisiaj przedstawiła wszystkim informacje słuchaczom. Po prelekcji odbyła się symboliczna zbiórka ZSEE oraz rozdanie materiałów edukacyjnych. UTW nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 1, który jest organizatorem zbiórki elektrośmieci w gminiei będzie uczestniczył w maju w drugiej zbiórce.