Reprezentacja naszego Uniwersytetu uczestniczyła w II-gim Regionalnym Rajdzie Nordic Walking Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Imprezę zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku, a uczestniczyły w niej oprócz gospodarzy ekipy z Lęborka, Prabut, Sztumu i Pelplina. Program obejmował zwiedzanie zamku, marsz z kijkami i spotkanie integracyjne wszystkich uczestników w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Malborku.