W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej w Tczewie. Przedmiotem spotkania było „Bezpieczeństwo seniorów”. Policjanci przedstawili prezentację na temat wypadków drogowych w naszym województwie i powiecie tczewskim. Przewodniczący Zespołu ds. Polityki Rowerowej opowiedział o bezpiecznej jeździe na rowerze i właściwym zabezpieczeniu go przed kradzieżą. Stróże prawa przypominali o funkcjonujących aplikacjach „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, które służą do szybkiej wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem i pozwalają na szybki kontakt z dzielnicowym. Policjanci odpowiadali na pytania słuchaczy uniwersytetu.