W dniu 3.10.2013r. o godzinie 16-tej odbyła się uroczystość rozpoczęcia VI-tej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny na temat „Jak odnaleźć radość z życia i z wdziękiem się zestarzeć” wygłosiła mgr Jolanta Szwalbe z Łodzi. W uroczystości wziął udział zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki, który w krótkich słowach przywitał uczestników spotkania. Tradycyjnie jak co roku słuchaczom uniwersytetu wręczono indeksy.  Spotkanie zakończyło się przy kawie i okolicznościowym torcie.