O roli i zadaniach Samorządu Powiatowego opowiedział Starosta Powiatu Tczewskiego