27 września Uniwersytet III Wieku uczestniczył w Grze Miejskiej w Gniewie pod hasłem „Odkryj najmniejsze państwo świata”. Organizatorem imprezy był Gniewski Uniwersytet III Wieku. Gra Miejska rozpoczęła się na rynku w Gniewie, gdzie zebranych przywitały: prezes stowarzyszenia GUTW – Walentyna Czapska, burmistrz Miasta i Gminy Gniew – Maria Taraszkiewicz – Gurzyńska i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie – Dorota Sakowska. Następnie uczestnicy podzieleni na grupy, wyruszyli na trasę, poznając historię miasta z początku XX wieku. Spacer po mieście zakończył się w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, gdzie na uczestników czekał poczęstunek. Była kawa, ciasto i pieczenie kiełbasek na ognisku.