„Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. Naciesz się nią.” /H. Jackson Brown Jr.”                                                                                                                           4 października słuchacze UTW wzięli udział w warsztatach pt. „Profilaktyka zdrowego żywienia”, które prowadziła Aleksandra Szewczyk.                                     Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Złota Jesień Seniora” we współpracy z Fundacją dla Gdańska i Pomorza”.                                                                                                                                                                                                                                                          /tekst: MBP/