18 października odbyło się spotkanie autorskie Heleny Zakrzewskiej – Kisielewskiej. Pochodząca z Kwidzyna poetka zaprezentowała swoje wiersze, pochodzące z tomiku „Przelotem od-do”, wydanym przez Wydawnictwo Bernardinum w Pelplinie. Autorka, jak sama mówiła, swój talent poetycki odkryła, kiedy po traumatycznych przeżyciach, których doświadczyła, nagromadzone emocje zaczęła przelewać na papier. Początkowo pisała „do szuflady”, ale potem za skuteczną namową przyjaciółki postanowiła wydać wiersze. Po spotkaniu można było nabyć tomik poezji z dedykacją od autorki.
Druga część czwartkowego spotkania poświęcona była ogródkom działkowym. Informacje, porady i ciekawostki na temat „Działka jesienią” przedstawił mgr inż. Marek Urbanek. Był to kolejny wykład w ramach projektu „Złota jesień seniora” realizowanego przez Fundację dla Gdańska i Pomorza.