15 listopada odbyło się spotkanie z Joanną Imienowską z Pracowni Filozoficznej Eureka. Tematem przewodnim spotkania była fenomenologia (to co się jawi) – XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównymi twórcami byli filozofowie niemieccy: Edmund Husserl i Max Scheler. We Francji, za sprawą filozofa Bergsona powstaje nowy nurt filozoficzny – bergsonizm, oparty na intuicji. Natomiast amerykański kierunek filozoficzny powstały w tym czasie to pragmatyzm, czyli racjonalna ocena rzeczywistości. Twórcami pragmatyzmu byli William James i Charles Sanders Peirce. Nasze rozważania filozoficzne podczas spotkania skupiały się głównie wokół Maxa Schelera i jego koncepcji wartości.