22 listopada odbyło się spotkanie zatytułowane „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Norwegii”. Temat przedstawiła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Dorota Sakowska, która wraz z bibliotekarzami z całej Polski wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Norwegii. Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie się z zarządzaniem, funkcjonowaniem i organizacją pracy bibliotek szkolnych, miejskich, uniwersyteckich oraz Biblioteki Narodowej w Oslo. W efekcie tego spotkania wniosek nasuwa się taki, że nasze biblioteki na tle norweskich wcale nie wypadają gorzej.