Słuchacze uniwersytetu uczestniczyli w warsztatach tyflopedagogicznych z zakresu metod i form pracy z uczniem słabowidzącym i niewidomym. Tyflopedagodzy Katarzyna Puczyńska i Kornelia Rąbała zapoznały nas z wadami wzroku i problemami, z jakimi borykają się osoby słabowidzące i niewidome. Poznaliśmy możliwości pomocy i wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku. Zwiedziliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i poznaliśmy pomoce dydaktyczne, którymi ta placówka dysponuje. Zadania praktyczne uświadomiły nam, z jakimi trudnościami spotykają się osoby z wadą wzroku.