14 czerwca 2019 r. odbyła się w Pelplinie Gra Miejska „20 – 80 – 150”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Kociewski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Miejska Biblioteka Publiczna. Liczby zawarte w tytule to ważne dla naszego miasta rocznice – 20 rocznica pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Pelplina, 80 rocznica Pelplińskiej Jesieni i 150 rocznica powstania wydawnictwa i drukarni pisma „Pielgrzym”. Jedno z zadań dotyczyło Radia Głos, które w tym roku obchodzi srebrny jubileusz. Do gry przystąpiły drużyny słuchaczy uniwersytetu pelplińskiego i gniewskiego oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy „Gry Miejskiej” poznali wiele ciekawych faktów z historii naszego miasta, Pomorza i Polski.