„Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Czy filozofia odpowiada na stawiane pytania?” – to temat poddany pod dyskusję słuchaczom uniwersytetu przez Joannę Wągiel – absolwentkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.