Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki – 2013/2014. Część oficjalną uroczystości poprowadziła Pani Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w towarzystwie Pana Tadeusza Błędzkiego – zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Słuchacze uniwersytetu otrzymali dyplomy ukończenia VI – tej edycji. Po zakończeniu części oficjalnej słuchacze wysłuchali koncertu w wykonaniu utalentowanych uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie – Weroniki Hibner i Szymona Wielczyka. Następnie przy kawie i torcie słuchacze wspominali wspólnie spędzony czas w ciągu minionych edycji i snuli plany na przyszły rok akademicki.

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia po wakacjach i życzymy miłego wypoczynku.