Wykład inauguracyjny wygłosiła znana już słuchaczom Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poetka – Ewa Polińska-Mackiewicz. Tym razem pani wa nie opowiadała o poezji, a o „Kulturze Żydowskiej”. Ta tematyka jest poetce szczególnie bliska ze względu na jej pochodzenie.