Wykład i prezentację multimedialną na temat „Ewolucja człowieka współczesnego” przedstawił prof. Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Piotr Rutkowski.