20 lutego 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Panem Ryszardem Szwochem – polonistą, historykiem, znawcą dziejów Kociewia. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, którą utraciliśmy w 1772 roku. 28 stycznia 1920 r. oddziały Frontu Pomorskiego pod wodzą generała Józefa Hallera wkroczyły do Pelplina i dokonały jego przyłączenia do Polski. Pelplin wrócił na łono ojczyzny po 148 latach zaboru pruskiego. Te historyczne wydarzenia sprzed stu lat były tematem tego spotkania. Pan Ryszard Szwoch opowiadał też o mieszkańcach Pelplina, którzy brali czynny udział w tych wydarzeniach, i tym samym zapisali się na kartach naszej lokalnej historii.