W naszym mieście planowana jest budowa zakładu produkującego mączkę kostną i tłuszcze zwierzęce. Budowa ta budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Są obawy, że zakład będzie emitował hałas i fetor. Nie wiemy też, jaki będzie miał wpływ na środowisko. Odpowiedzi na te pytania miała poznać delegacja, która wybrała się do Włoch, do San Vittore de Cessena, do zakładu Amadori. Relacja z wizyty we Włoszech odbyła się 27 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Słuchacze uniwersytetu, żywo zainteresowani tematem, wzięli udział w tym spotkaniu.