„Wartości chrześcijańskie w państwie” to temat, który przedstawił ks.prof. Janusz Szulist. Ks. prof. mówił też o ważnych zjawiskach społecznych współczesnego świata powołując się na publikacje socjologów i politologów, w szczególności Ralfa Dahrendorfa (twórca teorii konfliktu) i Colina Croucha (autora Post-democracy).