Słuchacze UTW wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, które zaszczycił swoją obecnością ks. biskup Wiesław Śmigiel. Specjalnego gościa powitała dyrektor biblioteki Dorota Sakowska i Jadwiga Wasiuk. Następnie z krótkim przemówieniem wystąpił ks. biskup. Potem wszyscy podzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne.