Słuchacze UTW uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pelplinianką Anną Wysocką – Kalkowską, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Anna promowała swoją pierwszą wydaną książkę pt. „Kiedy wiosna nie nadchodzi”.