Z okazji obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych słuchacze uniwersytetu spotkali się z dyrekcją i nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Patryk Demski. Na wstępie Dyrektor Ośrodka – Lilla Brzoskowska opowiedziała o 40-letniej działalności tej placówki. Potem uczniowie z ośrodka, a dokładniej grupa teatralna „Cudaki”, nad którą opiekę sprawuje Danuta Leszczyńska zaprezentowała przedstawienie zatytułowane „Zemsta inaczej”. Oprawę muzyczną do spektaklu zapewnili muzycy – Dariusz Pawelec i Krzysztof Kotlęga. Kolejny punkt spotkania to wykład o możliwościach i ograniczeniach osób niepełnosprawnych przedstawiła psycholog – Joanna Badziąg. Następnie burmistrz Patryk Demski przedstawił plany, jakie Urząd Miasta i Gminy Pelplin zamierza realizować w najbliższym czasie. Podczas spotkania słuchacze złożyli serdeczne podziękowania Jadwidze Wasiuk – założycielce PUTW, która zrezygnowała z funkcji szefowej uniwersytetu i przekazała pałeczkę koleżance – Ewie Rulewskiej. Na zakończenie studenci obejrzeli film poświęcony 40-letniej pracy Specjalnego Ośrodka,  wystawę fotograficzną i zwiedzili placówkę.