Z okazji zakończenia I etapu projektu „Nordic Walking łączy pokolenia miasta i wsi” (Inicjatywy Lokalne 2015 – Dom Kultury +),  w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej odbył się piknik przy grillu. Inicjatorki projektu (Ewa Rulewska wraz z trzema koleżankami) zaprosiły uczestników marszów z kijkami,  wśród których nie zabrakło słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do wspólnego biesiadowania. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Piotr Łaga.