Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie przedstawili wieczornicę poświęconą patronowi szkoły – św. Janowi Pawłowi II. W drugiej części spotkania dr Krzysztof Halicki – pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zaprezentował swoją najnowszą książkę, zatytułowaną „Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939.