Słuchacze uniwersytetu zostali zaproszeni na uroczystość otwarcia nowo powstałej placówki Senior Wigor, przeznaczonej dla osób w wieku 60+. W Senior Wigor odbywać się będą zajęcia ruchowe, relaksacyjne jak i kulturalno- oświatowe.