19 kwietnia 2008 r decyzją członków założycieli powstał Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pelpliński UTW jest filią Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Gdańskim. W czerwcu 2009 r PUTW został zarejestrowany przez KRS jako stowarzyszenie. Celem statutowym PUTW jest włączenie ludzi starszych z Pelplina i okolic do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna, nauka zdrowego życia i profilaktyki gerontologicznej. Uniwersytet zakończył działalność jako stowarzyszenie i obecnie podlega pod Miejską Bibliotekę Publiczną w Pelplinie. Cele Uniwersytetu pozostają bez zmian.

Podstawowa oferta edukacyjna/ w formie wykładów /obejmuje zagadnienia:
– zdrowie i medycyna
– nauki społeczne
– kultura i sztuka
– przyroda i ekologia

W ramach dodatkowej oferty edukacyjnej organizowane są:
– warsztaty artystyczne
– zajęcia komputerowe
– warsztaty językowe
– zajęcia ruchowe

PUTW współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy oraz innymi organizacjami pozarządowymi i aktywnie włącza się w wydarzenia w realizację zadań samorządowych.

 Wykłady odbywają się w wyznaczone czwartki miesiąca w godz. 16-18.00 w sali wykładowej Miejskiej Biblioteki im. ks .Bernarda Sychty w Pelplinie – ul. Sambora 5.