Słuchacze uniwersytetu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji – III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – UTW w Wejherowie. Współorganizatorami – Polska Federacja Nordic Walking oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Uniwersytety, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Marszu wyruszyły na trasę 9.05.2015 o godzinie 11.00 w miejscu swojego zamieszkania, pokonując minimum 5 km. Trasa wytyczona ulicami Pelplina, którą przeszli nasi studenci zakończyła się ogniskiem na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.