Podczas VIII- ej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku prócz wykładów odbywały się zajęcia dodatkowe, z których słuchacze chętnie korzystali, by pogłębić swoją wiedzę i kondycję fizyczną. W trakcie roku akademickiego 2015-2016 dostępne były:

– lekcje języka angielskiego

– kurs komputerowy dla początkujących

– kurs komputerowy dla zaawansowanych

– kółko fotograficzne

– warsztaty teatralne /Miejski Ośrodek Kultury/

– gimnastyka

– marsze z kijkami.