Pelpliński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił do Pelplina Uniwersytety Trzeciego Wieku z Malborka, Tczewa, Starogardu Gdańskiego i Gniewu na spotkanie integracyjne pod hasłem „Gdy osiągamy wiek dojrzały to każdy kontakt jest doskonały”. Przybyłych gości powitała Pani Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie i Pan Tadeusz Błędzki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
Następnie głos zabrał Pan 
Stanisław Ackerman – członek Zarządu Rady Powiatu w Tczewie, a także przedstawiciele Komisji do Spraw Seniorów i przedstawiciele poszczególnych uniwersytetów.

Po oficjalnym powitaniu, słodkim poczęstunku i rozgrzewającej kawie część osób udała się na zwiedzanie Bazyliki Katedralnej i Muzeum Diecezjalnego, a część wyruszyła z kijkami na Górę Jana Pawła II-go w Pelplinie. Po powrocie przy wspólnym grillowaniu konkursy poprowadziła nasza koleżanka – Zosia Bielecka. Do godzin popołudniowych wszyscy razem bawili się przy muzyce zespołu. 

 

Pelpliński Uniwersytet składa serdeczne podziękowania:
– Pani Dorocie Sakowskiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie za zaangażowanie w organizację spotkania,
– Panu Rufinowi Wysockiemu – dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie za udostępnienie ogrodu i pomoc przy organizacji spotkania,
– Państwu Krystynie i Stanisławowi Rąbała za przekazanie kiełbasy grillowej na potrzeby spotkania.
– Panu Wojciechowi Szambowskiemu – dyrektorowi firmy „Pelkom”,
– Pani Annie Sobieralskiej,
– Panu Janowi Krajnikowi,
– pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie,
– wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie. 

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.