W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste zakończenie VIII edycji Pelplińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W części oficjalnej Pani Dorota Sakowska – dyrektor MBP w towarzystwie Pana Patryka Demskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wręczyli słuchaczom dyplomy ukończenia VIII edycji PUTW. Zakończenie było doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności uniwersytetu i zaprezentowania planów jego funkcjonowania w przyszłości. Po wymianie podziękowań i życzeń uczestnicy spotkania – przy torcie, kawie, szampanie i wspólnym śpiewie wspominali miłe chwile spędzone razem w trakcie ośmioletniej nauki.

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia po wakacjach. Nowy rok akademicki rozpoczniemy 4 października o godz.16-tej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.