Słuchacze uniwersytetu podczas spotkania 30 listopada bawili się na Wieczorze Andrzejkowym.